אודות האיגוד

איגוד ערים לפסולת מוצקה אזור גליל מזרחי וגולן הוקם בשנת 1999 ע"י 13 רשויות מאזור הגליל והגולן במטרה לטפל בפסולת ובשמירה על איכות הסביבה, ועל מנת לנהל ולתפעל את אתר ההטמנה "תאנים". מאז הקמתו האיגוד התרחב וכעת חברות בו 14 רשויות והוא מעניק שירותים לרשויות נוספות שאינן חברות באיגוד.

אתר ההטמנה

אתר "תאנים" הינו מטמנת פסולת אזורית שהוקמה בשנת 1978 ונסגרה בפברואר 2019. לפי ההערכות כבר הוטמנה בו כמות פסולת המוערכת בכ-5.5 מיליון טון. במהלך שנותיו הראשונות נוהל והופעל האתר על ידי רשת ניקוז כינרת, ועם הקמתו של איגוד ערים לפסולת מוצקה גליל מזרחי וגולן שנוסד בשנת 1999 מתוך מטרה לטפל בפסולת הסביבתית תוך שמירה על איכות הסביבה, עבר ניהול האתר לידיו של האיגוד, אשר אמון על הפעלתו וניהולו עד עצם היום הזה.

הפארק החדש ותהליך המחזור

The new park and the recycling process

200000

תושבים זורקים
אשפה

19

רשויות מקומיות
אוספות את האשפה

12 אלף טון אשפה

נאספת מדי חודש.
35 אלף טון אשפה בשנה

135,000 טון אשפה נאספת בשנה

האשפה תעבור
למתקן המיון
החדשני

45% אשפה אורגנית

מועברת למפעל הקומפוסט…

תוצרי מפעל הקומפוסט

60,000 טון אשפה מדי שנה שתהפוך לקומפוסט לרווחת החלקאים

12% אשפה למחזור

תמוין ותועבר לטיפול מתאים…

תוצרי מפעל המיון

240 טון אשפה שיעברו לטיפול ושימוש מתאים ולא יהפכו לפסולת

יתרת הפסולת

לתחנת מעבר ולהטמנה סביבתית…

ההפחתה המשמעותית בכמות הפסולת תאפשר הטמנה של יתרת הפסולת באופן הסביבתי ביותר

19 מיליון ₪

יחסכו מדי שנה לתושבים.

נחסכים כאשר אין צורך להעביר את מלוא הכמות להטמנה

400 קוב ביוגז בשעה

מופק ומועבר לאתר פרי גליל.

הביוגז המופק כיום משמש את מפעל פרי גליל ומחליף את גז המתאן המזיק לסביבה

60 אלף טון אשפה

להפקת קומפוסט מדי שנה
לרווחת החקלאים בסביבה

60 אלף טון אשפה להפקת קומפוסט מדי שנה לרווחת החקלאים בסביבה.

אלפי מבקרים

בפארק המיחזור מדי שנה

פארק המיחזור החדש

על רקע המגמה העולמית המאפיינת את העשורים האחרונים, שמקפידה לראות בפסולת משאב שניתן לבצע בו שימוש חוזר, ולצד ההבנה הגוברת אודות הצורך לצמצם את הפגיעה בטבע ובסביבה, פועל איגוד ערים לפסולת מוצקה אזור גליל מזרחי וגולן מזה כעשור על מציאתו של פתרון סביבתי מתקדם לטיפול בפסולת שמייצרים תושבי הצפון, למען השמירה על איכות הסביבה ורמת החיים הגבוהה של תושבי האיזור.
לאחר תהליך מחשבתי יסודי ומעמיק שכלל התייעצויות עם מיטב המומחים בתחום, וצפייה במודלים דומים מרחבי העולם, התקבלה ההחלטה על הקמתו של פארק מיחזור חדיש ומתקדם מסוגו שיקום במחצבת עמיעד. הקמתו של פארק המיחזור תאפשר להביא לכדי ניצול חכם של הפסולת הסביבתית שתואמת את התפיסה הרווחת ברחבי העולם, שכתוצאה ממנו תופחת באופן ניכר כמות הפסולת המוטמנת בקרקע.

צור עימנו קשר

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement