על רקע המגמה העולמית המאפיינת את העשורים האחרונים, שמקפידה לראות בפסולת משאב שניתן לבצע בו שימוש חוזר, ולצד ההבנה הגוברת אודות הצורך לצמצם את הפגיעה בטבע ובסביבה, פועל איגוד ערים לפסולת מוצקה אזור גליל מזרחי וגולן מזה כעשור על מציאתו של פתרון סביבתי מתקדם לטיפול בפסולת שמייצרים תושבי הצפון, למען השמירה על איכות הסביבה ורמת החיים הגבוהה של תושבי האיזור.
לאחר תהליך מחשבתי יסודי ומעמיק שכלל התייעצויות עם מיטב המומחים בתחום וצפייה במודלים דומים מרחבי העולם, התקבלה ההחלטה על הקמתו של פארק מיחזור חדיש ומתקדם מסוגו. פארק המיחזור שיקום במחצבת עמיעד, יאפשר להביא לכדי ניצול חכם של הפסולת הסביבתית שתואמת את התפישה הרווחת ברחבי העולם, שכתוצאה ממנו תופחת באופן ניכר כמות הפסולת המוטמנת בקרקע.
בפארק החדש אשר עתיד לקום ולקלוט את הפסולת הסביבתית של 14 הרשויות המקומיות שחברות באיגוד, צפויה לפעול טכנולוגיה מתקדמת שבעזרתה ניתן יהיה לבצע תהליך מיון שיאפשר הפרדה בין הפסולת היבשה לרטובה. בסופו של תהליך זה ניתן יהיה להעביר את הפסולת היבשה למפעלי המיחזור הייעודיים לה, בעוד שבפסולת האורגנית נשתמש לייצור קומפוסט טרי ומשובח שבו יעשו שימוש חקלאי הצפון.
את תהליך הקמת מתקן המיון וההפרדה,  שמתוכנן להיות ממוקם בתוך במבנה סגור ובטיחותי שייבנה על פי הסטנדרטים הנהוגים בעולם, צפויים ללוות טובי המומחים בתחום מהארץ ומהעולם שיהיו אמונים על תכנון ובנייתו של המתקן שעתיד לעמוד בתווי התקן הבינלאומיים המחמירים ביותר. נוסף על כך יפקחו על תהליך הקמת המתקן המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, ואף ימשיכו בפיקוח על פעילות האתר עם השלמת הבנייה.
על מנת למנוע כל היווצרות מפגע סביבתי יכלול מתקן המיון וההפרדה מערכות מתקדמות שתכליתן מניעת כל היווצרות מפגע סביבתי ושמירה על תנאי סניטריה והיגיינה גבוהים לרווחתם של כל תושבי האיזור. כך בין היתר ייעשה שימוש בפארק במערכת מתקדמת מסוגה לטיפול בתשטיפים שיימנעו את חלחול הנוזלים המופרשים מן הפסולת אל מי התהום, לצד מערכות מתקדמות לטיפול בגזים הנפלטים מהפסולת, ומניעת היווצרותו של זיהום אוויר באיזור, תוך נטרול כלל הריחות הרעים.
נוסף על אתר המיון וההפרדה, צפוי לקום לצד המפעל החדשני והידידותי לסביבה גם מרכז חינוכי איזורי שבו יוכלו ילדי האיזור והמבקרים הרבים שעתידים לבקר בפארק, ללמוד על אופן הטיפול המיטבי בפסולת, ולרכוש ערכים סביבתיים נוספים שאותם מבקש האיגוד להנחיל לדורות הבאים, כחלק מהפתרון ההוליסטי לטיפול בפסולת ושמירה על איכות הסביבה אותו מבקש האיגוד להוביל.
אם לא די היה בכך שהקמתו של פארק המיחזור היא לפתרון הבטיחותי והידידותי ביותר לסביבה, הקמתו של פארק המיחזור עמיעד הינה גם החלופה הכלכלית ביותר. הקמת המפעל בסמוך לרשויות המקומיות מהן נאספת הפסולת תאפשר לאיגוד לחסוך את העלויות האדירות הכרוכות בשינוע הפסולת והובלתה לאתרים מרוחקים.
פארק המיחזור עמיעד יהווה מקור גאווה עבור כלל תושבי הצפון בזכות המגמה שהוא עתיד להוביל, הסטנדרטים הגבוהים שעל פיהם הוא יפעל ובעיקר עקב השיפור המשמעותי באיכות חייהם של תושבי הגליל המזרחי והגולן שהוא עתיד להביא, אשר למענם ולמען השמירה על הסביבה הוא עתיד לקום.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement