מחזור בקבוקיםהקמת פארק המיחזור כללה מחקרים רבים כמו גם תהליך מחשבתי יסודי ומעמיק שנערך תוך שיתוף פעולה מלא בין הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה ומומחים מטעם ארגוני הסביבה, ובו נשקלו כלל ההיבטים הסביבתיים והחברתיים.

תכנון הפארק נעשה בהשוואה למודלים של אתרי מיחזור דומים הפועלים ברחבי העולם בסמוך לפאתי ערים ואף לשכונות מגורים. כדי למנוע פגיעה בסביבה הקרובה ובאיכות החיים של התושבים, אנו פועלים בהתאם למודלים המומלצים שכבר אושרו, נדבקו ופועלים בקרבה לשכונות מגורים בעולם. המפעל תוכנן כך שיעמוד בתקנים ובסטנדרטים הבינלאומיים המחמירים ביותר, תוך הקפדה על הנחיות המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע לטיפול בפסולת במתקנים סגורים, כך שאין כל חשש מהיווצרותם של מפגעים סביבתיים.

בכל הנוגע לפגיעה סביבתית העלולה להיגרם מתשטיפים, חשוב לציין כי כל המתקנים בהם תטופל הפסולת הגולמית באתר הינם מתקנים סגורים או משטחים אטומים ומנוקזים וכל התשטיפים שייווצרו בתחום האתר ינוקזו למערכת ייעודית מתקדמת לאיסופם.

על מנת לטשטש ככל הניתן את השפעתו של פארק המיחזור על תוואי הנוף הגלילי יתוכננו ויעוצבו המבנים המרכזיים בפארק באופן אדריכלי כך שישתלבו בתוואי הנוף הייחודי לגליל. נוסף על כך, ייזום האיגוד נטיעות עצים בסביבת הפארק על מנת שיטשטשו את השפעת הפארק על הנוף הנשקף מכיוון הכביש וכדי למנוע פגיעה בסביבה הירוקה.

נוסף על מתקני המיחזור ומתוך אמונה שהדרך הטובה והיעילה ביותר להבנת חשיבות הטיפול בפסולת והקניית ערכים סביבתיים היא על ידי מגע ישיר ובלתי אמצעי איתה, החלטנו גם על הקמתו של מרכז לחינוך סביבתי בתחומי הפארק. המרכז עתיד למשוך אליו ילדים, בני נוער ומבקרים מהצפון בפרט ומרחבי הארץ והעולם בכלל שיוכלו לראות במו עיניהם כיצד ניתן להפוך את הפסולת שכולנו מייצרים למשאב יקר ערך וגם ילמדו על חשיבותם של העקרונות והערכים הסביבתיים אותם חרט האיגוד על דגלו ואשר אותם הוא מבקש להנחיל גם לדורות הבאים ולרווחתם.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement