שירותי האיגוד

האיגוד השקיע עשרות מיליוני שקלים על מנת להבטיח כי אתר "תאנים" יהיה הידידותי ביותר לסביבה. עיקר מאמציו של האיגוד הושקעו בהפיכת האתר ההטמנה לסניטרי, תוך הקפדה על התקנים המקובלים בעולם המערבי. בין הפעולות שבהן כבר נקט האיגוד ניתן למנות את הפעולות הבאות:

1

טיפול בתשטיפים - סידור תאי ההטמנה, הנחת פלסטיק המונע חדירת תשטיפים למי התהום וגלישתם לנחלי האזור ולכינרת.

2

בחינת טכנולוגיות שונות לטיפול באשפה.

3

טיפול במפגעי ריח ואבק.

4

הפסקת הטמנתם בשטח המטמנה של פסדים (פגרי חיות) שזוהו כמקור להפצת ריחות ומחלות.

5

קידום סלילת כביש גישה חדש לאתר שיהיה מרוחק ככל האפשר מצמתים מרכזיים.

6

קידום התוכנית להכרת האו"ם באתר תאנים כאתר המונע זיהום וקבלת תגמולים על מניעת זיהום.

7

קידום תוכנית להפיכת גז המתאן (גז חממה שהינו אחד הגורמים לפגיעה בשכבת האוזון) לאנרגיה ירוקה, בין אם באמצעות גנרטור והפיכתו לחשמל ירוק ובין אם מכירתו למפעל פרי גליל אשר ישתמש בו להפקת אנרגיה ירוקה במקום המזוט המזהם.

8

בחינת חלופות שונות להקמת פארק מחזור אשר יביא להפיכת הפסולת למשאב מחד ולהקטנת כמויות הפסולת המוטמנות מאידך.

9

קידום תוכנית עבודה משותפת עם הרשויות המקומיות לקביעת יעדים לצמצום כמויות הפסולת המוטמנת.

10

הפעלת תכנית חינוכית אשר מטרתה ללמד את בני הנוער כיצד להביא לצמצום כמויות הפסולת המוטמנות, באמצעות צריכה נבונה, שימוש חוזר ומחזור של חומרים רבים ככל הניתן.

צור עימנו קשר

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement