אתר “תאנים” הינו מטמנת פסולת אזורית שהוקמה בשנת 1978 ונסגר בפברואר 2019. לפי ההערכות כבר הוטמנה בו כמות פסולת המוערכת בכ-5.5 מיליון טון. במהלך שנותיו הראשונות נוהל והופעל האתר על ידי רשת ניקוז כינרת, ועם הקמתו של איגוד ערים לפסולת מוצקה גליל מזרחי וגולן שנוסד בשנת 1999 מתוך מטרה לטפל בפסולת הסביבתית תוך שמירה על איכות הסביבה, עבר ניהול האתר לידיו של האיגוד, אשר אמון על הפעלתו וניהולו עד עצם היום הזה.

לאורך השנים השקיע האיגוד מאמצים ומשאבים רבים בשדרוג אתר תאנים והפיכתו לאתר הטמנה סניטרי שמנוהל על פי התקנים והדרישות הסביבתיות המקובלות בעולם. בשדרוג אתר ההטמנה הושקעו למעלה מ-30 מיליוני ₪ ששימשו בין היתר להכנסת טכנולוגיות חכמות ומכשור מתקדם שאפשרו את התקנתה של מערכת ניקוז שאחראית על איסוף תשטיפי הפסולת ומונעת את חלחולם לקרקע, איטום האתר באופן הרמטי תוך שימוש בשיטות המתקדמות בתחום, ואף הפקת ביוגז מהפסולת שנערמה באתר.

ההבנה כי יגיע הרגע בו לא ניתן יהיה להטמין יותר פסולת באתר תאנים, לצד הפנמת הצורך ההולך וגובר בצמצום הפגיעה בערכי הטבע ובאיכות הסביבה וכחלק מהמגמה העולמית שרואה בפסולת משאב, החל האיגוד לפעול להקמתו של פארק מיון ומיחזור חדש ומתקדם, שעתיד להחליף את אתר תאנים. הקמת הפארק תאפשר להפריד ולמיין את הפסולת לחומרים ברי מחזור, פסולת אורגנית לקומפוסט ופסולת שאינה ניתנת למיחזור. באופן זה ניתן יהיה לבצע שימוש חוזר במרבית הפסולת שתהפוך למשאב, תשמש את התעשייה והחקלאות המקומית, תוביל לכדי הפחתה ניכרת של כמות הפסולת המוטמנת בקרקע, תחסוך מליוני שקלים למועצות המקומיות ובעיקר תאפשר לתושבי האיזור ליהנות מפתרון סביבתי שעתיד להביא לשיפור ניכר באיכות החיים

צור עימנו קשר

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement