פארק המיחזור עמיעד עתיד להכיל גם מתקן מיון והפרדת פסולת חדיש ומתקדם מסוגו שעתיד לקלוט 135 אלף טונות של פסולת סביבתית שתיאסף מהרשויות המקומיות. מתקן המיון וההפרדה יאפשר להפריד בין הפסולת היבשה לרטובה, ועל ידי כך נוכל לצמצם באופן ניכר את כמות הפסולת המועברת להטמנה. הפרדה ומיון הפסולת תאפשר לנו לנתב את הפסולת היבשה וברת המיחזור (קרטון, נייר, פלסטיק וכד’) למפעלי המיחזור הייעודיים לה, בעוד שבפסולת האורגנית שתגיע למתקן המיון נשתמש לייצור קומפוסט טרי ומשובח, בו יעשו שימוש חקלאי הצפון.
כלל תהליך הקמת מתקן המיון וההפרדה,  שיקום בתוך מבנה סגור ובטיחותי, ילווה על ידי טובי המומחים בתחום מהארץ ומהעולם אשר יהיו אמונים על תכנון ובנייתו של המתקן, שעתיד לעמוד בתווי התקן הבינלאומיים המחמירים ביותר.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement