איגוד ערים לפסולת מוצקה אזור גליל מזרחי וגולן הוקם בשנת 1999 ע”י 13 רשויות מאזור הגליל והגולן במטרה לטפל בפסולת ובשמירה על איכות הסביבה, ועל מנת לנהל ולתפעל את אתר ההטמנה “תאנים”. מאז הקמתו התרחב האיגוד וכעת חברות בו 14 רשויות והוא מעניק שירותים לרשויות נוספות שאינן חברות באיגוד.
 
מאז הקמתו הפך האיגוד דוגמא ומופת לפעילות משותפת של 14 רשויות שלקחו על עצמן ניהול עצמאי של הטיפול בפסולת, שמירה באיכות הסביבה וחינוך הדורות הבאים להתנהלות סביבתית נכונה. פעילות זו ממחישה כיצד ניתן לשלב אינטרסים משותפים לכדי יצירת מפעל עצמאי כלכלית העומד בכל הדרישות הסביבתיות המחמירות של מדינת ישראל, משתווה ברמתו לאתרי הטמנה אירופאים מתקדמים, מספק ביו גז סביבתי למפעלי הסביבה ומהווה מקור לגאווה לתושבי הצפון.

מטרות האיגוד:

  • צמצום כמויות הפסולת המועברות להטמנה, על ידי הפרדה ומיון הפסולת במתקן חדשני ייעודי.
  • שמירה על הסביבה בעזרה הטמנת פסולת באופן הסביבתי הראוי ביותר.
  • הקמת אתר מיחזור מודרני, בהנחיית המשרד לאיכות הסביבה, שיטפל במיחזור כלל סוגי הפסולת, כאשר חלקן יטופל באתר וחלקן ימויין,יידחס ויועבר למפעלים ייעודיים.
  • איסוף הביו-גז והפקה באמצעותו של חשמל ירוק בלתי מזהם.
  • הפעלת תוכנית חינוכית לצמצום כמויות הפסולת והטמעת דרכים נכונות לטיפול בפסולת.
  • מתן מידע לתושבים על איכות הסביבה, מיחזור ופסולת באופן כללי ועל פעילות האיגוד באופן ספציפי.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement