מכליםלצד מתקן המיון והמיחזור עתיד לפעול בפארק החדש גם מתקן לייצור קומפוסט איכותי לחקלאות. מתקן הקומפוסטר המתקדם עתיד להתפרש על פני 10,000  מ”ר והוא צפוי לקלוט כ-60,000 טונות של פסולת אורגנית מדי שנה. הטיפול בפסולת האורגנית יבוצע בתהליך קומפוסטציה במתקן סגור המאפשר בקרת תנאים סביבתיים ויכולת לספק תנאים מיטביים לפעילות המיקרוביאלית, קיצור משך תהליך הקומפוסטציה וכמובן שליטה מלאה בפליטת מפגעי ריח פוטנציאליים.

הפסולת האורגנית הממוינת שתיאסף מ-14 הרשויות המקומיות שחברות באיגוד ערים לפסולת מוצקה אזור גליל מזרחי וגולן תטופל במתקן קומפוסט סגור ולאחר מכן תועבר להשלמת תהליך ההבשלה במשטחי הבשלה מקורים. כל תהליך הקומפוסטציה אורך סה”כ כ-8 שבועות, כאשר במהלך זמן זה הפסולת תעבור תהליך פירוק מואץ, שבסופו תהפוך מפסולת לדשן איכותי בו יוכלו להשתמש חקלאי הצפון.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement