שכבות הפסולת בבורות ההטמנה מכילות פסולת אורגנית שמתפרקת במהלך הזמן בתנאי חוסר-חמצן. עקב כך נוצרים מצבורים של גז מתאן ופחמן דו-חמצני. תערובת זו מכונה ‘ביוגז’. הביוגז היא אמנם תערובת גזים דליקה שמהווה גורם משמעותי להתחממות הגלובלית ושינויי אקלים, אך ניתן גם לנצל את גז המתאן שנמצא בתערובת ה”ביוגז” כחומר בעירה שישמש להפקת אנרגיה.

איגוד ערים לפסולת מוצקה אזור גליל מזרחי וגולן הקים מערכת לשאיבה ואיסוף ביוגז מתוך בורות ההטמנה מתוך מטרה לצמצם את הפגיעה הסביבתית למינימום האפשרי. המערכת שואבת את הגז באופן מבוקר, על מנת למנוע את הפליטה שלו לאטמוספירה. הגז הנשאב מוזרם למפעלי חברת “פרי גליל” בו הוא משמש כמקור אנרגיה חלופי לדלק המזוט המזהם, ובכך מוזיל באופן משמעותי את עלות הוצאות האנרגיה במפעל.

FEEDBACK

Description

Accessibility Statement